Untitled Document
             
Mr Thuấn - Phần Mềm Nhà thuốc
hotline 0979-39-53-53
Mr.Tuấn - Kinh doanh
hotline 08-3550-0115
hotline 0978-39-53-53
       
 
 
 
 
       
  Phần mềm quản lý bán lẻ  
  Phần mềm quản lý nhà thuốc  
  Phần mềm quản lý tài sản  
  Phần mềm quản lý vận tải  
  Phần mềm quản lý DV lai dắt & đại lý tàu biển  
  Phần mềm quản lý khách sạn  
     
 
 
 
 
  Phân hệ Kế toán - Tài chính  
  Phân hệ quản lý Mua hàng  
  Phân hệ quản lý Bán hàng  
Phân hệ quản trị Sản xuất - Giá thành  
  Phân hệ quản lý Tài sản & Công cụ  
 
 
  Quản lý giao nhận - Vận tải
     
 
  Cơ sở dữ liệu Oracle  
  100% giao diện Web  
  Kiến trúc ứng dụng 3 lớp  
  Mô hình dữ liệu tập trung - Tức thời  
  Tiếng Việt Unicode UTF-8  
  Các ưu điểm vượt trội  
 

     
         
 
 
Quy Trình tổng thể hệ thống XMan - ERP
 
 
XMan : là hệ thống ứng dụng tích hợp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) bao gồm các phân hệ Kế toán, Tài sản, Quản trị sản xuất, Vật tư, Nhân sự, Tiền lương, Kinh doanh, Phân tích tài chính,... Đặc biệt tích hợp
 
 
cho các đơn vị lớn có nhiều cơ sở, bộ phận trực thuộc. XMan là một giải pháp phần mềm ERP nội địa được xây dựng theo công nghệ Oracle, kiến trúc ứng dụng 3 lớp và giao diện web.
 
 
 

 
Màn hình chính của XCard™
       
   
 
XCard™ : là hệ thống quản lý thẻ thanh toán trong ngân hàng bao gồm các loại Debit Card, Credit Card, ATM/POS Card. XCard là giải pháp tổng thể giúp các ngân hàng ứng dụng dịch vụ thẻ thanh toán từ khâu phát hành (card
 
 
issuing), thanh toán tại các điểm bán hàng (card acquiring) đến khâu quản lý thẻ (card management): tính lãi, tính phí, hạch toán tổng hợp, thanh toán bù trừ,...và cả khả năng thanh toán liên ngân hàng (Intercharge) với các ngân hàng phát hành thẻ khác (Issuing bank) trong nước và quốc tế. Do XCard được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 8583 nên có thể hỗ trợ việc chuyển mạch thanh toán với các hệ thống thẻ chuẩn khác. XCard sử dụng công nghệ quản trị CSDL và công cụ thiết kế, phát triển ứng dùng chuyên dùng của Oracle.
 
 
     
     
 
 
Hồ sơ đăng ký thẻ
     
 
 
 

XBank™ : Là hệ thống tích hợp các ứng dụng quản lý ngân hàng thương mại. XBank là một thế hệ sản phẩm mới được xây dựng trên nền tảng công nghệ cơ sở dữ liệu tiên tiến của Oracle và kiến trúc ứng dụng 3 lớp hiện đại tương tự như các hệ thống phần mềm core banking của nước ngoài hiện đang được triển khai tại các ngân hàng Việt nam. XBank có những tính năng vượt trội sau:

 
  - Kiến trúc ứng dụng 3 lớp, giao diện 100% Web, hệ quản trị CSDL Oracle

- Công năng xử lý cao, tính khả chuyển lớn, an toàn, ổn định và tin cậy 

- Mô hình dữ liệu tập trung tức thời 

- Giao dịch online non-stop 24/24 (anytime)

- Gởi rút nhiều nơi (anywhere) 

- Mô hình giao dịch một cửa...

 

 
     
     
WebFbs blog
Design by FBS Co., Ltd.
 
Copyright 2005 FBS Co., Ltd.. All right reserved
fbs.com.vn Webutation