Untitled Document
             
Mr Thuấn - Phần Mềm Nhà thuốc
hotline 0979-39-53-53
Mr.Tuấn - Kinh doanh
hotline 08-3550-0115
hotline 0978-39-53-53
       
 
 
 
 
       
  Phần mềm quản lý bán lẻ  
  Phần mềm quản lý nhà thuốc  
  Phần mềm quản lý tài sản  
  Phần mềm quản lý vận tải  
  Phần mềm quản lý DV lai dắt & đại lý tàu biển  
  Phần mềm quản lý khách sạn  
     
 
 
 
 
  Phân hệ Kế toán - Tài chính  
  Phân hệ quản lý Mua hàng  
  Phân hệ quản lý Bán hàng  
Phân hệ quản trị Sản xuất - Giá thành  
  Phân hệ quản lý Tài sản & Công cụ  
 
 
  Quản lý giao nhận - Vận tải
     
 
  Cơ sở dữ liệu Oracle  
  100% giao diện Web  
  Kiến trúc ứng dụng 3 lớp  
  Mô hình dữ liệu tập trung - Tức thời  
  Tiếng Việt Unicode UTF-8  
  Các ưu điểm vượt trội  
 

Hình ảnh tiêu đề phần mềm erp    
Tài liệu giới thiệu

Tổng quan

Vừa qua, FBS đã cung cấp và triển khai thành công Hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể cho một trong những đơn vị đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ Lai dắt & Đại lý tàu biển đó là Công ty TM DV Vận Tải & Đại Lý Tàu Biển Bình An.

Với mong muốn mang đem đến những hiệu quả to lớn trong việc ứng dụng Hệ thống Phần mềm Quản trị doanh nghiệp tổng thể ERP - XMan trong công tác quản lý và kinh doanh cho các doanh nghiệp trong ngành, Công ty FBS trân trọng giới thiệu với Quý doanh nghiệp các thông tin về Giải pháp ERP – XMan chuyên ngành Dịch vụ lai dắt & Đại lý tàu biển trong nội dung tài liệu dưới đây.

Phần mềm Quản lý DV Lai Dắt & Đại lý tàu biển

Dịch vụ Lai dắt

Ghi nhận và xử lý Order: Phần mềm XMan hỗ trợ tiếp nhận và xử lý các yêu cầu dịch vụ lai dắt của khách hàng bao gồm các loại hình dịch vụ như: Cập/Rời, Shifting, Kéo, Trực/Ứng cứu, Đi biển.

Điều động tàu lai: Phần mềm XMan hỗ trợ sắp xếp kế hoạch và lập Lệnh điều động tàu lai để thực hiện các yêu cầu dịch vụ. Cho phép điều động cùng lúc nhiều tàu lai cùng lai dắt một tàu hàng và cảnh báo các trường hợp điều động thiếu công suất tàu lai so với quy định đảm bảo an toàn của Cục Hàng Hải cho từng mức tải trọng tàu hàng.

Thực hiện lai dắt: Phần mềm XMan hỗ trợ ghi nhận các thông tin thực hiện dịch vụ lai dắt như: doanh thu và chi phí dịch vụ phát sinh, ngày giờ và các tàu thực hiện từng tác vụ lai dắt.

Thực hiện lai dắt

Xuất hóa đơn: Phần mềm XMan tổng hợp thông tin thực hiện dịch vụ để lập bảng kê đề nghị thanh toán và phát hành hóa đơn dịch vụ cho khách hàng. Hỗ trợ việc phát hành hóa đơn cho đơn vị yêu cầu là bên thứ ba không phải chủ tàu. Theo dõi tình trạng thanh toán cửa từng hóa đơn

Nhật ký Tàu lai: Phần mềm XMan hỗ trợ ghi nhận nhật ký thực hiện các tác vụ lai dắt của từng tàu lai: cảng đi/đến, ngày giờ đi, giờ đẩy, giờ về, thời gian (số phút) tính phí,…

Tình trạng đội tàu: Cập nhật tình trạng của từng tàu lai: đang thực hiện dịch vụ, đang sẳn sàng, đang sửa chữa,… nhằm hỗ trợ tính phương án điều động hợp lý và tối ưu.

Bảng giá dịch vụ: Phần mềm XMan hỗ trợ đăng ký và quản lý Bảng giá các loại dịch vụ lai dắt như cập/ rời, shifting, kéo, trực/ứng cứu, đi biển,… dự trên nhiều yếu tố: loại dịch vụ, công suất tàu lai, tải trọng tàu hàng, khoảng cách các cảng,… Tự động đề xuất giá dịch vụ để báo giá theo yêu cầu của khách hàng.

2. Quản lý Đội tàu

Cập nhật và theo dõi hồ sơ các tài sản cố định và công cụ dụng cụ trên từng tàu

Tính khấu hao tài sản và phân bổ chi phí công cụ cho từng tàu

Tài sản Tàu Lai PM

Tổng hợp báo cáo giá trị tài sản từng tàu

Cập nhật và theo dõi việc cung ứng các vật tư, nhiên liệu sử dụng thường xuyên của từng tàu

Lập định mức sử dụng nhiên liệu và theo dõi đối chiếu với lượng tiêu hao thực tế theo định kỳ

3. DV Đại lý tàu biển

Ghi nhận và xử lý Order: Phần mềm XMan hỗ trợ tiếp nhận và xử lý các yêu cầu dịch vụ đại lý tàu biển của khách hàng bao gồm các loại dịch vụ như: Hoa tiêu, Bảo đảm hàng hải và trọng tải, Canô, Cấp dầu, Cấp nước sinh hoạt, Cầu bến, Neo đậu, … Tự động phát sinh order cho mảng dịch vụ lai dắt đối với các order đại lý tàu khách có yêu cầu lai dắt.

Thực hiện dịch vụ: Phần mềm XMan hỗ trợ ghi nhận các thông tin thực hiện dịch vụ đại lý tàu biển như: các dịch vụ đã thực hiện, doanh thu, chi phí và các hóa đơn phí đã chi hộ khách hàng cho từng dịch vụ,…

Thực hiện dịch vụ

Xuất hóa đơn: Phần mềm XMan tổng hợp thông tin thực hiện dịch vụ để để lập bảng kê đề nghị thanh toán và phát hành hóa đơn dịch vụ cho khách hàng. Hỗ trợ việc phát hành hóa đơn cho đơn vị yêu cầu là bên thứ ba không phải chủ tàu.

Nhật ký dịch vụ ĐLTB: Phần mềm XMan hỗ trợ ghi nhận nhật ký chi tiết thực hiện các dịch vụ đại lý tàu biển: loại dịch vụ, nhân viên thực hiện, ngày giờ thực hiện,… theo từng order của khách hàng.

Khai báo dịch vụ mới: Phần mềm hỗ trợ việc khai báo thêm những loại hình dịch vụ mới nếu có phát sinh cùng với các thuộc tính của từng sản phẩm dịch vụ như: phí dịch vụ, thuế suất GTGT, nguồn, loại, nhóm.

Bảng giá dịch vụ: Phần mềm XMan hỗ trợ đăng ký và quản lý Bảng giá các loại dịch vụ đại lý tàu biển và tự động tính phí dịch vụ để báo giá cũng như đề nghị thanh toán cho từng order của khách hàng.

4. Kế toán - Tài chính

Kế toán vốn bằng tiền: lập các chứng từ thu chi tiền mặt và tiền gởi ngân hàng. In nhật ký quỹ hàng ngày.

Kế toán công nợ: theo dõi chi tiết công nợ phải thu theo từng khách hàng, từng order, từng loại dịch vụ. Thiết lập hạn mức công nợ theo từng khách hàng và tự động cảnh báo công nợ vượt hạn mức hoặc quá hạn. Theo dõi chi tiết các khoản công nợ phải trả cho các đối tác.

Kế toán tài sản: Theo dõi chi tiết tài sản/công cụ và tính khấu hao hàng tháng đưa vào chi phí chi tiết theo từng tàu. Theo dõi chi phí bảo dưỡng, sửa chữa từng tàu. Tổng hợp và cập nhật giá trị tài sản từng tàu.

Xem thông tin tài khoản

Kế toán kho vật tư: Theo dõi nhập xuất nhiên liệu, vật tư chi tiết theo từng tàu. In các báo cáo nhập – xuất – tồn kho và thẻ kho.

Kế toán doanh thu: Báo cáo doanh thu chi tiết theo từng khách hàng, từng loại hình dịch vụ và theo các định kỳ thời gian: tháng/quý/năm. Tổng hợp doanh thu theo từng mảng dịch vụ và tổng hợp toàn công ty. Phân tích được hiệu quả kinh doanh chi tiết theo từng loại dịch vụ, từng khách hàng, từng order và theo các định kỳ thời gian: tháng/quý/năm

Kế toán chi phí: Báo cáo chi phí chi tiết theo từng tàu (trung tâm chi phí), từng khoản mục chi phí và theo các định kỳ thời gian: tháng/quý/năm. Tổng hợp chi phí theo tàu/bộ phận, theo khoản mục phí và tổng hợp toàn công ty.

Kế toán tổng hợp: Liên kết chặt chẽ và Kế thừa thông tin từ các phân hệ nghiệp vụ: Dịch vụ lai dắt, Dịch vụ Đại lý tàu biển, Quản lý Đội tàu,… để tự động lập các chứng từ định khoản tổng hợp. Phân bổ kết chuyển cuối kỳ tự động và in các báo cáo kế toán tài chính định kỳ

Các ưu điểm vượt trội

1. Tập trung – Trực tuyến – Tức thời (Centralised - Online - Realtime)

XMan được thiết kế theo mô hình hệ thống thông tin tập trung – trực tuyến (online) nhằm giải quyết bài toán quản lý tập trung của các tập đoàn, công ty lớn có nhiều cấp đơn vị con trực thuộc. Thông tin được nhiều nguồn cập nhật và khai thác hoàn toàn trực tuyến và theo thời gian thực. Người quản lý có thể truy cập hệ thống mọi lúc mọi nơi tại văn phòng, ở nước ngoài hay đang trên đường công tác để điều hành và ra quyết định một cách kịp thời.

2. 100% Web based

XMan được thiết kế để người sử dụng đầu cuối vận hành hoàn toàn thông qua các trình duyệt web, không cần cài đặt thêm bất kỳ phần mềm nào. Điều này giúp việc triển khai trở nên hết sức đơn giản và nhanh chóng, tiết kiệm rất nhiều nhân lực và chi phí trong việc vận hành, bảo trì.

3. Công nghệ ưu việt

Một trong những thế mạnh quan trọng của XMan là xây dựng trên một nền tảng và kiến trúc công nghệ tiên tiến hàng đầu hiện nay hoàn toàn tương đương với các giải pháp ERP hàng đầu trên thế giới như SAP R/3 và Oracle EBS. Công nghệ này đảm bảo cho XMan có thể đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp tầm cỡ hiện tại và cả về lâu dài.

Thực tế thanh công của XMan tại các doanh nghiệp niêm yết trên sàn có doanh số hàng năm lên đến hàng chục ngàn tỷ là minh chứng rõ ràng nhất cho luận điểm này.

4. Khả năng thành công cao

Theo thống kê chung của các tổ chức nghiên cứu quốc tế, chỉ có khoảng 28% dự án ERP được triển khai thành công. Do đó dự án ERP sẽ thành công hay thất bại là một câu hỏi rất lớn đối với doanh nghiệp đang có kế hoạch triển khai ERP.

Một trong những yếu tố quyết định, có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng thành công của dự án đó là tính sẵn sàng và mức độ phù hợp của hệ thống phần mềm đối với đặc thù ngành nghề và quy mô của chủ đầu tư và nhà cung cấp cần hiểu rõ đặc thù ngành nghề của khách hàng.

Từ khi ra đời đến nay, giải pháp ERP XMan đã từng được FBS triển khai thành công liên tiếp ở nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn thuộc nhiều lĩnh vực. Qua đó, FBS đã hình thành các phiên bản XMan ERP cho từng chuyên ngành đồng thời đội ngũ chuyên viên triển khai của FBS đã tích lũy được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm theo các đặc thù ngành nghề khác nhau. Do đó, FBS rất tự hào và tự tin về năng lực thành công về giải pháp XMan ERP của mình.

5. Ổn định – Tin cậy

Giải pháp XMan cung cấp cơ chế an toàn rất cao nhờ khai thác công nghệ máy chủ liên kết (clustering) + Tủ đĩa cứng SAN giúp Hệ thống vẫn hoạt động liên tục ngay cả trong những tình huống một trong số máy chủ bị hỏng hoặc một trong các đĩa cứng hỏng.

6. Đơn giản – Thân thiện

Tính đơn giản là yếu tố luôn được FBS quan tâm hàng đầu trong suốt quá trình thiết kế và xây dựng XMan. Các giao diện trong XMan đều được thiết kết gần giống các form giấy thủ công và quen thuộc một cách tự nhiên với người sử dụng. Các thao tác sử dụng rất đơn giản và thân thiện đối với người sử dụng.

7. Tính kế thừa

Trong XMan, thông tin được tổ chức luân chuyển theo các quy trình phù hợp tự nhiên với các yêu cầu quản lý trong từng bộ phận và giữa các bộ phận với nhau. Thông tin đầu vào ở bước sau kế thừa thông tin đầu ra ở các bước công việc trước đó. Hầu như không có thông tin nào phải nhập lại hai lần trong hệ thống. Điều này không chỉ giúp đơn vị tiết giảm thời gian và nhân lực mà còn giúp tăng cường sự chính xác và việc kiểm tra, giám sát chéo công việc giữa các nhân viên hoặc giữa các bộ phận với nhau.

8. Tính linh hoạt

Trong điều kiện môi trường kinh doanh và pháp quy ở Việt Nam thay đổi khá thường xuyên, FBS rất chú trọng đến tính mềm dẻo và linh hoạt của hệ thống XMan ERP trước những sự biến động này qua việc thiết lập rất nhiều tham số cho từng yếu tố thường hay biến động nhằm giúp doanh nghiệp có thể nhanh chóng cấu hình lại hệ thống một cách kịp thời và phù hợp với các thay đổi mà không cần phải chỉnh sửa hay cập nhật lại hệ thống phần mềm.

Đăng ký Demo  
WebFbs blog
Design by FBS Co., Ltd.
 
Copyright 2005 FBS Co., Ltd.. All right reserved
fbs.com.vn Webutation