Untitled Document
             
Mr Thuấn - Phần Mềm Nhà thuốc
hotline 0979-39-53-53
Mr.Tuấn - Kinh doanh
hotline 08-3550-0115
hotline 0978-39-53-53
       
 
 
 
 
       
  Phần mềm quản lý bán lẻ  
  Phần mềm quản lý nhà thuốc  
  Phần mềm quản lý tài sản  
  Phần mềm quản lý vận tải  
  Phần mềm quản lý DV lai dắt & đại lý tàu biển  
  Phần mềm quản lý khách sạn  
     
 
 
 
 
  Phân hệ Kế toán - Tài chính  
  Phân hệ quản lý Mua hàng  
  Phân hệ quản lý Bán hàng  
Phân hệ quản trị Sản xuất - Giá thành  
  Phân hệ quản lý Tài sản & Công cụ  
 
 
  Quản lý giao nhận - Vận tải
     
 
  Cơ sở dữ liệu Oracle  
  100% giao diện Web  
  Kiến trúc ứng dụng 3 lớp  
  Mô hình dữ liệu tập trung - Tức thời  
  Tiếng Việt Unicode UTF-8  
  Các ưu điểm vượt trội  
 

   
   
XMan-AMS (XMan - Asset Management System) là một sản phẩm phần mềm chuyên phục vụ công tác quản lý tài sản cố định & công cụ dành cho các đơn vị doanh nghiệp lớn (Enterprises) có hàng ngàn tài sản & công cụ đặt tại nhiều chi nhánh. XMan-AMS đáp ứng hầu như mọi yêu cầu nghiệp vụ quản lý tài sản và giúp các doanh nghiệp theo dõi mọi biến động tài sản trong toàn đơn vị một cách tập trung và tức thời tại trung tâm. XMan -AMS là một phần của hệ thống phần mềm tổng thể hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - XMan của Công ty FBS.
   

Tài sản cố định thường chiếm một tỷ trọng lớn trong toàn bộ giá trị tài sản của một doanh nghiệp do đó chúng cũng có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động của đơn vị. Công tác quản lý tài sản vốn là một mảng truyền thống và thường được xem là ít phức tạp. Do đó việc quản lý tài sản thường được các đơn vị theo dõi bằng Excel hoặc phần mềm tự phát triển với mục tiêu quản lý hồ sơ tài sản và tính khấu hao. Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp lớn có nhiều cơ sở với số lượng hàng nghìn tài sản đây lại là một vấn đề khá nan giải và việc giải quyết tốt bài toán quản lý này có thể mang lại cho doanh nghiệp những hiệu quả tài chính với giá trị rất lớn. XMan-AMS được FBS thiết kế và xây dựng như một hệ thống quản lý tài sản chuyên dụng và trọn gói nhằm đáp ứng những nhu cầu này.

 

XMan-AMS hỗ trợ việc quản lý đầy đủ và chi tiết các loại tài sản từ tài sản cố định hữu hình như đất đai, nhà xưởng, máy móc thiết bị, các vật dụng và phương tiện lao động có giá trị nhỏ như bàn ghế, thiết bị văn phòng,... cho đến các loại tài sản vô hình như giấy tờ có giá, bản quyền tác giả, phần mềm tin học,...

 

XMan-AMS hỗ trợ việc theo dõi mọi biến động theo suốt vòng đời của tài sản từ khâu mua sắm, đăng ký đưa vào sử dụng, di chuyển vị trí, thay đổi người sử dụng/trung tâm chi phí, trích khấu hao, sửa chữa/nâng cấp, tách/nhập tài sản, điều chỉnh/đánh giá lại, kiểm kê, cho đến lúc tài sản được thanh lý. Khác với các chương trình quản lý tài sản đơn giản thường hay ghi chồng thông tin biến động trực tiếp lên trên các thông tin quá khứ và làm mất dấu vết thông tin lịch sử, tất cả mọi thông tin biến động của tài sản trong XMan-AMS đều được ghi nhận vào hồ sơ tài sản theo dạng nhật ký để phục vụ cho việc truy vấn thông tin lịch sử khi cần về sau.

 

Hỗ trợ việc xử lý kết quả kiểm kê bao gồm: các tài sản sai vị trí, các tài sản thất lạc, các tài sản thừa, các tài sản đề nghị thanh lý,... chỉ bằng một vài thao tác nhấp chuột.

 
XMan-AMS cung cấp chức năng hạch toán kế toán tổng hợp tự động đối với tất cả các loại phát sinh về tài chính của tài sản như: đăng ký mới, thay đổi phòng ban sử dụng, tách/nhập tài sản, khấu hao, đánh giá lại tài sản, thanh lý tài sản. Sơ đồ hạch toán và số hiệu tài khoản tổng hợp cho từng loại phát sinh được người quản trị chương trình đăng ký khi cài đặt và thiết lập cấu hình.
 

Việc tạo bút toán tự động được chia chi tiết theo từng loại tài sản (category), từng loại phát sinh tài sản (transaction type) cho từng trung tâm chi phí (cost centre). Các bút toán tổng hợp có thể được cập nhật trực tiếp vào phân hệ kế toán tổng hợp XMan-GL hoặc kết xuất ra file Excel để tích hợp với bất kỳ hệ thống kế toán tổng hợp nào khác.

 

•  Hệ thống tự động khóa các phát sinh tài sản ngay sau khi các phát sinh này đã được hạch toán tổng hợp. Trường hợp hoàn lại tác vụ (undo GL posting) tạo bút toán tự động, các phát sinh chi tiết tương ứng sẽ được tự động mở khoá.

 
CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH
   

Hồ sơ & phát sinh tài sản

•  Quản lý hồ sơ tài sản

•  Đăng ký tài sản mới

•  Di chuyển vị trí tài sản

•  Thay đổi người/bộ phận sử dụng tài sản

•  Tách/nhập tài sản

•  Đánh giá lại (tăng/giảm nguyên giá & lũy kế khấu hao)

•  Thanh lý tài sản

•  In phiếu đăng ký hoặc phát sinh tài sản

•  Cập nhật các tài liệu liên quan đến tài sản (hợp đồng, phiếu bảo hành, hướng dẫn sử dụng, hình ảnh, sơ đồ, bản vẽ kỹ thuật,…)

•  Truy vấn hồ sơ và phát sinh theo nhiều tiêu thức và in báo cáo nhanh

 

Kế toán tài sản

•  Đăng ký danh mục loại tài sản và các tài khoản tổng hợp

•  Định nghĩa phương pháp tính khấu hao

•  Định nghĩa phương pháp hạch toán tổng hợp cho từng loại phát sinh.

•  Tính khấu hao hàng tháng, in kết quả

•  Tính khấu hao điều chỉnh cho quá khứ

•  Hoàn tác vụ tính khấu hao

•  Hạch toán tổng hợp các phát sinh tài sản

•  Kết xuất kết quả hạch toán ra file Excel

•  Hoàn tác vụ hạch toán tổng hợp

Hệ thống danh mục

•  Thống kê tổng hợp tài sản theo theo trụ sở / theo phòng ban / theo loại tài sản

•  Liệt kê chi tiết tài sản theo trụ sở / theo phòng ban / theo loại tài sản

•  Thẻ tài sản chi tiết

•  Phiếu đăng ký tài sản

•  Phiếu di chuyển tài sản

•  Phiếu điều chỉnh tài sản

•  Danh sách tài sản đề nghị thanh lý

•  Danh sách tài sản quyết định thanh lý

•  Danh sách barcode các tài sản mới đăng ký

•  Báo cáo tình hình di chuyển tài sản

•  Báo cáo tình hình đăng ký tài sản mới

•  Báo cáo tình hình đánh giá lại tài sản

•  Báo cáo tình hình thanh lý tài sản

•  Báo cáo tình hình biến động tài sản

•  Báo cáo tình hình bảo hành/bảo trì tài sản

•  Liệt kê tài sản theo chi nhánh phục vụ kiểm kê

•  Danh sách tài sản thừa phát hiện qua kiểm kê

•  Bảng kê kết quả kiểm kê tài sản

•  Bảng kê khấu hao tài sản tổng hợp theo phòng ban / theo loại tài sản

•  Bảng kê chi tiết kết quả tính khấu hao tháng

•  Bảng kê các bút toán hạch toán tự động

Kiểm kê tài sản

•  Export hồ sơ tài sản ra Excel để kiểm kê

•  Import kết quả kiểm kê từ Excel

•  Load kết quả kiểm kê thực tế từ bar code scanner

•  In kết quả kiểm kê tài sản

•  Xử lý các tài sản sai vị trí

•  Xử lý các tài sản thiếu

•  Xử lý các tài sản thừa

•  Xử lý các tài sản đề nghị thanh lý

 
 
 
 

Các danh mục quản lý tài sản

•  Danh mục Nhóm tài sản

•  Danh mục Phân loại/tiểu loại tài sản

•  Danh mục Tình trạng tài sản

•  Danh mục Mã loại biến động tài sản

•  Danh mục Khu vực

•  Danh mục Chi nhánh/Phòng ban

•  Danh mục Trung tâm chi phí

•  Danh mục Trụ sở làm việc

•  Danh sách Nhà cung cấp

•  Danh mục Tình trạng bảo trì tài sản

 

Quản lý công nợ khách hàng

•  Quản lý công nợ chi tiết đến từng đơn hàng, tuổi nợ theo từng đơn hàng, theo thời gian mua hàng, …

•  Phân tích tuổi nợ khách hàng theo tháng, 3 tháng, 6 tháng,...

•  Đăng ký giới hạn định mức công nợ tối đa theo thời gian và tổng số tiền cho từng khách hàng

•  Biểu đồ thống kê tổng hợp tình hình sử dụng các tài sản

•  Báo cáo nhanh danh sách tài sản theo điều kiện truy vấn

 

Quản trị hệ thống

•  Danh mục Chức năng của XMan-AMS

•  Danh sách Nhóm người sử dụng (Roles)

•  Danh sách Người sử dụng (Users)

•  Phân quyền sử dụng chức năng

•  Phân quyền quản lý theo địa bàn

•  Phân quyền quản lý theo nhóm tài sản

•  Phân quyền khai thác báo cáo

•  Đăng ký các câu thông báo hệ thống

•  …

 
 
Đăng ký Demo  
   
     
WebFbs blog
Design by FBS Co., Ltd.
 
Copyright 2005 FBS Co., Ltd.. All right reserved
fbs.com.vn Webutation