Untitled Document
             
Mr Thuấn - Phần Mềm Nhà thuốc
hotline 0979-39-53-53
Mr.Tuấn - Kinh doanh
hotline 08-3550-0115
hotline 0978-39-53-53
       
 
 
       
  Phần mềm quản lý bán lẻ  
  Phần mềm quản lý nhà thuốc  
  Phần mềm quản lý tài sản  
  Phần mềm quản lý vận tải  
     
 
  Phân hệ Kế toán - Tài chính  
  Phân hệ quản lý Mua hàng  
  Phân hệ quản lý Bán hàng  
Phân hệ quản trị Sản xuất - Giá thành  
  Phân hệ quản lý Tài sản & Công cụ  
 
 
  Quản lý giao nhận - Vận tải
     
 
  Cơ sở dữ liệu Oracle  
  100% giao diện Web  
  Kiến trúc ứng dụng 3 lớp  
  Mô hình dữ liệu tập trung - Tức thời  
  Tiếng Việt Unicode UTF-8  
  Các ưu điểm vượt trội  
     
 
       
   
       
 
XMan - ERP 2.0 ( Hệ thống hoạch định Nguồn Lực Doanh Nghiệp) là một hệ thống ứng dụng phần mềm ERP đa tích hợp theo một kiến trúc tổng thể cho phép nhà quản lý tối ưu hoá quy trình hoạt động theo hệ thống quản trị tiêu chuẩn quốc tế . Cho phép các doanh nghiệp tin học hóa mọi hoạt động của doanh nghiệp, từ quản trị nguồn nhân lực, quản lý dây chuyền sản xuất và cung ứng vật tư, quản lý tài chính nội bộ đến việc bán hàng, tiếp thị sản phẩm, trao đổi với các đối tác, với khách hàng đều được thực hiện trên một hệ thống duy nhất, cho phép người điều hành quản lý và sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất. Với phần mềm sử dụng giải pháp XMan ERP, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, hiệu quả cho công tác quản lý cũng như hỗ trợ việc ra quyết định trong điều hành DN. Đồng thời, XMan ERP 2.0 là công cụ quan trọng để DN nâng cao năng lực cạnh tranh.
       
 
Tùy theo quy mô của từng DN, cố thể chọn các module phù hợp với công tác quản lý của từng doanh nghiệp.
     
GIỚI THIỆU VỀ XMAN - ERP 2.0
MÀN HÌNH MINH HỌA
  •  Phân hệ Kế toán - Tài chính
  •  Phân hệ Quản lý Mua hàng
  •  Phân hệ Quản lý Bán hàng
  •  Phân hệ Quản trị Sản xuất - Giá thành Màn hình chính
  •  Phân hệ Quản lý Tài sản & Công cụ  
  •  Phân hệ Nhân sự - Tiền lương
  •  Quan hệ khách hàng (CRM)
  •  Quản lý chuỗi cung ứng (SCM)
  •  Quản lý giao nhận - Vận tải
  •  Phân hệ Thông tin lãnh đạo
Kiến trúc ứng dụng Hóa đơn mua hàng
Kiến trúc ứng dụng
   
   
   
Thông tin tài khoản
 
    Đăng ký Demo
     
WebFbs blog
Design by FBS Co., Ltd.
 
Copyright 2005 FBS Co., Ltd.. All right reserved
fbs.com.vn Webutation